Om FC Åland

FC Åland är en samarbetsförening mellan de två åländska föreningarna IF Fram och IF Finströmskamraterna samt med ett ekonomiskt understöd från Sunds kommun. Syftet med samarbetet är att erbjuda möjlighet till ett naturligt samarbete över föreningsgränserna så att så många som möjligt får spela fotboll så länge som möjligt. FC Ålands ägarföreningar bedriver i första hand fotbollsverksamhet för de yngre, från 6-7 år upp till 12 år. Med stöd från FC Åland strävar vi efter att ha så många lag som möjligt. Vid 13 års ålder flyttas grupperna ihop till FC Åland.

FC Åland har en fotbollsutvecklare anställd. Fotbollsutvecklaren fungerar som ett stöd till ägarföreningarnas junior- och ungdomslag. Fotbollsutvecklaren ordnar regelbundna tränarträffar och finns till hands ute på fältet vid träningar och matcher.

Vill du komma i kontakt med oss? Mejla info@fcaland.ax