Om FC Åland

FC Åland är en samarbetsförening mellan de tre åländska föreningarna IF Fram, Sunds IF och IF Finströmskamraterna. Syftet med samarbetet är att erbjuda möjlighet till ett naturligt samarbete över föreningsgränserna så att så många som möjligt får spela fotboll så länge som möjligt. FC Ålands ägarföreningar bedriver i första hand fotbollsverksamhet för de yngre, från 6-7 år upp till 12 år. Med stöd från FC Åland strävar vi efter att ha så många lag som möjligt. Vid 13 års ålder flyttas grupperna ihop till FC Åland.

Föreningen styrs av en centralt tillsatt styrelse där ägarföreningarna har valt in sina representanter. Styrelsens huvuduppgift är att utfärda riktlinjer, policys samt ansvara för föreningens ekonomi.

FC Åland har en huvudtränare anställd. Huvudtränaren fungerar som ett stöd till ägarföreningarnas junior och ungdomslag. Huvudtränaren ordnar regelbundna tränarträffar och finns tillhands ute på fältet vid träningar och matcher.

FC Åland har en verksamhetsutvecklare anställd. VU har i uppgift att ta föreningen framåt samt jobba med nya inkomstkällor och driva evenemang. VU jobbar även med det administrativa inom föreningen.

Vill du komma i kontakt med oss? Mejla info@fcaland.ax